کانت و متفکران اسلامی
48 بازدید
ناشر: موسسه پژوهشی ابن سینا
نقش: نویسنده
شابک: 964-92495-0-8
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بخش نخست کتاب به طور اجمال، گزارشی از آرای "کانت "در دو قسمت نقد عقل نظری و نقد عقل عملی که حاوی دیدگاه‌های کانت در شناخت شناسی، هستی شناسی، فلسفه علم و فلسفه اخلاق است به دست داه شده و در بخش دوم نیز این آرا از منظر متفکران اسلامی نقد و بررسی شده است .هدف مولف جمع‌آوری، سنجش و ارزیابی انتقادهای متفکران اسلامی در ارتباط با آرای کانت است تا به این وسیله ضعف‌ها و عیب‌های اساسی تفکر غرب نشان داده شود و در کنار آن اهمیت اندیشه‌های اسلامی تبیین گردد .